GDPR

Wij, train-me verklaren, de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig te nemen en de regels van de geldende wetten op de gegevensbescherming strikt na te leven. Het gaat met name om de basisverordening inzake gegevensbescherming (ook "GDPR of General Data Protection Regulation " genoemd), Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.